Επεξηγήση Συμβόλων

ECO-LABEL EUROPE icon ECO-LABEL EUROPE: Οικολογικό σήμα της ΕΕ για προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τους κανόνες προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος.
WATER BASED PRODUCT icon WATER BASED PRODUCT: Σήμα για προϊόντα με βάση το νερό.
NF ENVIRONMENT icon NF ENVIRONMENT: Γαλλικό σήμα για προϊόντα που πληρούν τους κανόνες διαφύλαξης του περιβάλλοντος καθώς και του κύκλου ζωής αυτών.
SAFE FOR CHILDREN icon SAFE FOR CHILDREN: Ευρωπαϊκό πρότυπο που παρέχει άδεια χρήσης προϊόντων σε παιδικά παιχνίδια.
VOC icon VOC: Προϊόντα συμμορφωμένα με τις απατήσεις της οδηγίας 2004/42/ΕΚ για τη μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων στα χρώματα και βερνίκια.
VOC=0 icon VOC=0: Προϊόντα με μηδενική εκπομπή οργανικών πτητικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds).
AQUARETHANE icon AQUARETHANE: Σήμα για προϊόντα πολυουρεθάνης σε υδαρή φάση.

Bookmark and Share

SPIRITO LIBERO

SPIRITO LIBERO
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Ασβέστης, μάρμαρο και σκόνες φυσικών ορυκτών ενώνονται για το Spirito Libero.
Προσδίδει φυσικό τελέιωμα όπου εφαρμόζεται απομιμούμενο τους παλιόυς ασβεστωμένους τοίχους.
Προσττεύεται με το Cera del Vecchio ή το Antichi Sapori που είναι κατασκευασμένα από κερί μέλισσας, φυσικό σαπούνι και νερό.

Βάση:
Νερού
Συσκευασία:
2 kg 8 kg 24 kg
epet icon

Χρωματολόγιο (Δείγμα)