Επεξηγήση Συμβόλων

ECO-LABEL EUROPE icon ECO-LABEL EUROPE: Οικολογικό σήμα της ΕΕ για προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τους κανόνες προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος.
WATER BASED PRODUCT icon WATER BASED PRODUCT: Σήμα για προϊόντα με βάση το νερό.
NF ENVIRONMENT icon NF ENVIRONMENT: Γαλλικό σήμα για προϊόντα που πληρούν τους κανόνες διαφύλαξης του περιβάλλοντος καθώς και του κύκλου ζωής αυτών.
SAFE FOR CHILDREN icon SAFE FOR CHILDREN: Ευρωπαϊκό πρότυπο που παρέχει άδεια χρήσης προϊόντων σε παιδικά παιχνίδια.
VOC icon VOC: Προϊόντα συμμορφωμένα με τις απατήσεις της οδηγίας 2004/42/ΕΚ για τη μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων στα χρώματα και βερνίκια.
VOC=0 icon VOC=0: Προϊόντα με μηδενική εκπομπή οργανικών πτητικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds).
AQUARETHANE icon AQUARETHANE: Σήμα για προϊόντα πολυουρεθάνης σε υδαρή φάση.

Bookmark and Share

LA CASA DEI SOGNI

LA CASA DEI SOGNI
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Το La Casa dei Sogni είναι υλικό που απομιμάται εναν παλαιό τοίχο φθαρμένο από την πολυκαιρία και την χρήση.
Ένα υλικό που έχει δημιουργηθεί με αγάπη και οικολογική ευαισθησία.

Βάση:
Νερού
Συσκευασία:
1 L, 2.5 L και 5 L
epet icon

Χρωματολόγιο (Δείγμα)