Πινέλο PV 76

Πινέλο διαμόρφωσης Klondike & Sabulador