Πλαστική Σπάτουλα

Πλαστική τετράπλευρη σπάτουλα τεχνοροπίας για την εφαρμογή του MULTIDECOR.