Εργαλείο Traventino

Πλαστικό εργαλείο τεχνοροπίας για την εφαρμογή του TRAVERTINO ROMANO.