Πινέλο Seto's

Ειδικό πινέλο με τρίχα mix για την εφαρμογή του SHARDANA