Χρώμα Μαυροπίνακα σε σπρέι - Chalkboard Spray

Χρώμα ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ νερού σε σπρέι.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε χώρο για να γράψετε με κιμωλία.

Γρήγορη κάλυψη.

Χωρίς στάξιμο.

Άοσμο χρώμα.

Εφαρμόζεται απευθείας στις περισσότερες επιφάνειες.

Αρχεία