ΜΙΚΡΟ ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ LIME PAINT 70mm

Μικρό πινέλο για την εφαρμογή του Lime paint σε έπιπλα και μικρές επιφάνειες.